Zapraszamy do lektury!

Zapraszamy do lektury!

Małgorzata Gutowska-Adamczyk i Wydawnictwo Nasza Księgarnia zapraszają do lektury!

Wśród książek Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk znajdziecie powieści obyczajowe, historyczne, groteskę, powieść autobiograficzną. Zapraszamy do lektury!czwartek, 4 sierpnia 2016

27 sierpnia w Aninie powieje wielkim światem!

Przypominamy o naszym podwieczorku w "Cukierni Pod Amorem", który odbędzie się 27 sierpnia w WCK Anin przy V Poprzecznej 13. Podczas podwieczorku przewidujemy konkurs na najciekawszy kapelusz i najciekawsze przebranie! Poniżej kilka próbek, aby rozbudzić Waszą wyobraźnię. Poniżej regulamin konkursu. Mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić! Regulamin konkursu na najciekawszy kapelusz i najciekawsze przebranie podczas Podwieczorku w „Cukierni Pod Amorem”
Zwanego dalej SPOTKANIEM:

Warszawa WAWER 27 sierpnia 2016 roku

Organizatorzy konkursu: 
Małgorzata Gutowska-Adamczyk – pisarka
Firma ClevArt, reprezentowana przez Katarzynę Fernik-Jurek – dyrektora.

Miejsce konkursu:
Podwieczorek w „Cukierni Pod Amorem” – Warszawa Wawer
Ul. V Poprzeczna 13.
Termin konkursu:
27.08.2016 r. (w czasie wydarzenia)

Organizatorzy konkursu postanawiają:
1)   Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie dowolnego nakrycia głowy lub stroju, inspirowanego „Cukiernią Pod Amorem”.
2)   W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik spotkania, bez ograniczeń wiekowych. Zachęcamy do rodzinnego (kilkupokoleniowego) startu
w konkursie.
3)   Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniu Spotkania, w punkcie informacyjnym przy wejściu na teren Wawerskiego Centrum Kultury filia Anin do godz. 15:30. Każdy uczestnik chcący wystartować w konkursie otrzyma numer konkursowy.
4)   Prezentacja i ocena strojów i kapeluszy odbędzie się podczas trwania Spotkania. Osoby zgłoszone do konkursu zostaną zaproszone do przejścia po wybiegu w celu prezentacji przebrania oraz przypisanego numeru konkursowego.
Oceny dokonają uczestnicy Spotkania, głosując na specjalnie przygotowanych kartkach wpisując wybrany przez siebie numer kandydata.
5)   Kartki do głosowania zostaną przekazane każdemu uczestnikowi w puncie informacyjnym przy wejściu.
6)   W Konkursie wyłonionych zostanie pięciu zwycięzców (nagroda główna, trzy nagrody dodatkowe oraz nagroda publiczności).
Laureaci dostaną po jednej nagrodzie przyznanej przez jury konkursu.
Nagroda główna zostanie przyznana przez pisarkę panią Małgorzatę Gutowską-Adamczyk
Nagrody dodatkowe zostaną przyznane przez:
- dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Wawer panią Renatę Staruch,
- malarkę panią Paulinę Kopestyńską
- głównego specjalistę Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Dzielnicy
  Wawer panią Annę Orzechowską.
7)   Wszelkie spory rozwiązywane będą dobrowolnie, z wykazaniem dobrej woli stron.
8)   Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
9)   Uzupełnienie i przekazanie Organizatorom zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.
10)       Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
11)       Udział w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
 
   oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć z wizerunkiem uczestnika
    w materiałach promocyjnych organizatorów oraz w notatkach prasowych
.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów za pośrednictwem dowolnych mediów w celach związanych z konkursem oraz w celach promocyjnych przygotowanych przez Organizatorów.

12)       Organizator zastrzega  sobie prawo również do opublikowania imion,
    nazwisk laureatów konkursu oraz wykorzystanie tych informacji w relacjach
    z przebiegu imprezy zamieszczanych w mediach i internecie.

13)        Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Pozdrawiamy,
Dział Promocji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz